על אודות

סיימון הר כאן, מתכנן ובנאי בתים, שגר בדרום הארץ ומשתדל לעבוד בדרום תל אביב. אני ומאמין שסגירת מרפסות היא בבחינת ׳תפשת מרובה, לא תפשת׳. פה אני אוסף את אלה שנמלטו מגורל של סגירה.